FASD uit zich bij iedereen anders.
De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Geheugenproblemen. Vooral het korte termijn geheugen werkt slecht.
 • Leerproblemen. Vaak is er veel moeite met abstract denken. Daardoor is vooral rekenen een probleem. Maar ook omgaan met geld en tijdsbesef geven problemen.
 • Laag IQ. Bij veel mensen met FASD is sprake van een verstandelijke beperking en een laag IQ. Kinderen met een lager IQ hebben vaak eerder toegang tot de hulpverlening.
 • Gemiddeld of hoger IQ. Een hoger IQ betekent vaak dat het kind alleen op basis van het IQ wordt beoordeeld en dat de rest van de problemen over het hoofd worden gezien.
 • Sociaal emotionele problemen. Kinderen maar ook volwassenen met FASD begrijpen sociale interacties vaak verkeerd of helemaal niet. Daardoor raken ze snel geïsoleerd. Vaak zijn ze naïef en beïnvloedbaar en komen daardoor in de problemen.
 • Psychische problemen. Mensen met FASD hebben moeite met het reguleren en controleren van hun emoties. Ze kunnen erg opvliegend, angstig of gespannen raken bij nieuwe of onverwachte situaties.
 • Hyperactiviteit. Veel kinderen met FASD hebben ook de diagnose ADHD.
 • Autistische trekken. Veel kinderen met FASD hebben ook de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
 • Tics. Het komt voor dat ook de diagnose Gilles de la Tourettes wordt gegeven. Vaak zijn er dwangmatige handelingen of bewegingen.
 • Woede aanvallen. Door te veel prikkels of te hoge verwachtingen van de buitenwereld komen regelmatig woede aanvallen voor.
 • Problemen met de spijsvertering. De alcohol tast niet alleen de hersenen aan maar kan ook organen aantasten. Bij mensen met FASD is regelmatig sprake van een verstoorde spijsvertering en allergieën voor voedingsstoffen.
 • Motorische problemen.
 • Moeite met aanbrengen van structuur.
 • Moeite met prikkelverwerking. Veel mensen met FASD hebben een erg hoge pijngrens en zijn gevoelig voor licht, geluid en/of tactiele (tastzin) prikkels.
 • Haar dat omhoog groeit in de nek

Gezichtskenmerken bij symptomen FASD

Kenmerken volgens leeftijd

Leeftijdscategorie onder 5 jaar:

 • Slaapstoornissen
 • Gebrekkige/moeilijke gewichtstoename
 • Zeer zwakke zuigreflex
 • Ontwikkelingsachterstand/vertraging met betrekking tot praten, lopen en zindelijkheid
 • Prikkelbaar met woede-uitbarsting en/of ongehoorzaamheid
 • Moeilijke sociale omgang met leeftijdsgenootjes

Leeftijdscategorie tussen 6 & 12 jaar:

 • Onaangepast seksueel gedrag
 • Beperkt inschattingsvermogen
 • Moeilijk onderscheid tussen realiteit en fantasie
 • Geheugenproblematiek
 • Hyperactief
 • Moeilijke interactie en sociale omgang met leeftijdsgenoten
 • Impulsief
 • Beperkte ontwikkeling zowel lichamelijk als verstandelijk

Tienerjaren tussen 12 & 18 jaar:

 • Egocentrisch
 • Sociale problemen
 • Agressiviteit
 • Laag zelfbeeld
 • Onberekenbaar
 • Ongemotiveerd
 • Destructief gedrag
 • Afwijkend seksueel gedrag
 • Gebrekkige lees/schrijfcapaciteit

Volwassenheid:

 • Financiële problemen
 • Sociale problemen
 • Slecht inschattingsvermogen om alle vlakken
 • Sociaal isolement of sociaal uitgebuit
 • Afwijkend seksueel gedrag gepaard gaand met (ongewilde) zwangerschap
 • Onverantwoordelijk
 • Volstrekt onberekenbaar en impulsief

Wat kan FAS Steunpunt vzw doen?
Wat gaan jullie daaraan doen?

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen met FASD de juiste hulp krijgen. Zo kunnen zij hun eigen leven leiden en succesvol zijn.

Daarom zijn wij er voor iedereen met FASD en voor iedereen die voor iemand met FASD zorgt. Op deze website vind je informatie voor jezelf, voor zorgdragers, voor professionals… Wij willen ook informatie geven aan zwangere vrouwen. Als je vragen hebt, stuur ons dan een mail, zoek ons op facebook of bel ons op. Wij willen je helpen.