Wat is FASD?

FASD (foetaal alcohol spectrum stoornis)

Foetaal: het ongeboren kind
Alcohol: krijgt onder invloed van alcohol (een giftige stof voor een baby)
Spectrum: verschillende symptomen, met verschil in ernst en aard,
Stoornis (Disorder): die ervoor zorgen dat hij niet meer goed/optimaal kan functioneren.

Over welke symptomen gaat het?

Alcohol beschadigt hersencellen en andere cellen. Soms is de schade zo groot dat de foetus het niet overleeft. Dan krijgt de moeder een miskraam.

Bij sommige mensen met FASD zijn er lichamelijke problemen bijvoorbeeld aan het hart, de nieren, de darmen, een gespleten bovenlip, een probleem met de ogen of de oren… Soms kan je iemand met FASD herkennen aan zijn speciale gezicht en/of omdat hij/zij kleiner is. Meestal zie je aan de buitenkant helemaal niets.

Alle mensen met FASD hebben hersenschade. Daardoor hebben ze het moeilijk om na te denken, om goed te rekenen, om beslissingen te nemen, om om te gaan met emoties, om zich in te houden, om zich te concentreren… Ze zijn makkelijk te beïnvloeden. Vaak doen ze dingen die je van jongere mensen verwacht.  Ze raken overspoeld door prikkels en kunnen die niet goed verwerken. Soms hebben ze ook een verstandelijke beperking.

We spreken van een spectrum omdat niet alle mensen met FASD dezelfde symptomen hebben. Daarenboven komt nog eens dat mensen met FASD, net als andere mensen, goede en slechte dagen, goede en slechte omgevingen hebben. Dat maakt dat ze bepaalde symptomen soms wel en soms niet hebben.

symptomen van FASD

Het zal wel beteren met de tijd! Of Hoe kunnen we helpen?

Als we spreken over hersenschade, zeggen we eigenlijk ook dat deze ziekte niet te genezen is. Dat betekent dat alle mensen met FASD hun leven lang last zullen hebben van hun symptomen. Dat het niet zal beteren door hen gewoon meer tijd te geven. Dat het vaak lijkt alsof ze ‘niet willen’, maar dat het eigenlijk gaat om ‘niet kunnen’. Door hen beter te begrijpen, te ondersteunen en hun omgeving aan te passen, kunnen mensen met FASD een succesvol leven leiden.

Wat gebeurt er als er geen juiste hulp komt?

Als we mensen met FASD niet goed begrijpen en ondersteunen, krijgen ze een slecht zelfbeeld. Ze worden het moe om altijd meer te moeten doen dan ze kunnen. Ze geven het op. Dan worden ze sneller boos en gefrustreerd, soms zelfs agressief. Heel veel mensen met FASD die niet goed geholpen worden, voelen zich verdrietig, hulpeloos en alleen.

Als we hen dan nog niet correct ondersteunen, gebeurt het vaak dat mensen met FASD hun school niet afmaken, hun job kwijtraken, dakloos worden, hun relatie verliezen, alcohol of drugs gaan gebruiken, in de gevangenis belanden…

Wat kan FAS Steunpunt vzw doen?
Wat gaan jullie daaraan doen?

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen met FASD de juiste hulp krijgen. Zo kunnen zij hun eigen leven leiden en succesvol zijn.

Daarom zijn wij er voor iedereen met FASD en voor iedereen die voor iemand met FASD zorgt. Op deze website vind je informatie voor jezelf, voor zorgdragers, voor professionals… Wij willen ook informatie geven aan zwangere vrouwen. Als je vragen hebt, stuur ons dan een mail, zoek ons op facebook of bel ons op. Wij willen je helpen.

Ik ken moeders die alcohol dronken tijdens hun zwangerschap en toch een normaal kind kregen.

Het moeilijke bij FASD is dat een moeder niet altijd een kind met FASD krijgt als ze dronk tijdens de zwangerschap. Soms is een klein beetje alcohol al genoeg, soms drinken vrouwen veel meer en krijgen ze een kind zonder FASD. Dat komt omdat er factoren zijn die de foetus beschermen en factoren die het effect van de alcohol groter maken. Die factoren zitten in het DNA, de levensstijl, de omgeving van de moeder.

FASD is toch een zeldzame ziekte!

We weten niet juist hoeveel mensen met FASD in België zijn. In andere landen gaat het om 4% of meer. Dat zou voor Vlaanderen, met 6 000 000 inwoners, betekenen dat het om minstens 240 000 mensen gaat. Ter vergelijking: Er zijn zo’n 36 000 mensen met autisme spectrum stoornis (0,6%) in Vlaanderen. FASD is een van de meest voorkomende oorzaken van geestelijke problemen. En 100% te voorkomen.