FASD en adoptie

Veel organisaties die kinderen ter adoptie aanbieden waarschuwen de aanstaande adoptief ouders voor het feit dat de moeder van de baby heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Het wil dan echter niet automatisch zeggen dat de kinderen schade hebben ondervonden van het alcoholgebruik van hun biologische moeder.Het is echter een goede zaak dat toekomstige ouders ervan bewust zijn dat er door dit alcoholgebruik beschadigingen kunnen zijn opgetreden, die zich misschien pas later zullen openbaren.

FASD is een algemene term voor een reeks van geboortedefecten en hersenbeschadigingen veroorzaakt door prenataal alcoholgebruik.

De term FASD wordt niet gebruikt in een klinische diagnose, maar omvat diagnoses zoals Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) en gerelateerde diagnoses. FAS wordt gediagnosticeerd als er sprake is van groeiachter-stand, specifieke gezichtskenmerken en neurologische schade. Kinderen die niet alle kenmerken van FAS vertonen krijgen vaak de diagnose pFAS (partial=deels), FAE (Foetaal Alcohol Effecten), ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder) of andere termen. Alle personen met FASD hebben levenslange cognitieve, sociale en gedragsproblematiek.

FASD herkennen

Niet alle moeders die hebben gedronken krijgen beschadigde baby’s. Maar soms is er wel schade ontstaan die pas wordt opgemerkt op latere leeftijd.Soms is er bij zeer jonge baby’s al volledig FAS te herkennen maar niet altijd. Het is dan ook niet altijd duidelijk bij de adoptie of het kindje FAS heeft. Sommige kinderen zien er in de baby tijd normaal uit maar de ontwikkeling blijft achter. Er ontstaan dan duidelijke gedrags- en leerproblemen op de basisschoolleeftijd. Het is raadzaam om goed op te letten als je de baby adopteert. Als er sprake is van een achterstand op welk gebied dan ook: direct aanpakken en niet afwachten! Je kunt hierbij denken aan fysiotherapie, (pre) logopedie, speltherapie enz. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kindje en denk je aan FAS? Ga naar je huisarts en laat je doorverwijzen naar een gespecialiseerde FASpoli.

Goed nadenken

Natuurlijk is elke geboorte in een gezin en ook elke adoptie van grote invloed op je relatie en op het gezinsleven. Daarom is het goed om je een aantal vragen te stellen zoals:

  • Willen we echt allebei een kind adopteren?
  • Als je al kinderen hebt en dit kind blijkt veel problemen te hebben, hoe kun je dan zorgen dat de andere kinderen voldoende aandacht krijgen?
  • Is je relatie sterk genoeg om eventuele problemen aan te kunnen?
  • Heb je een levensfilosofie of geloof dat je reden en kracht geeft om door te gaan als je het moeilijk hebt en als het kind echt beschadigd blijkt te zijn?
  • Kun je terugvallen op familie en vrienden als je ze nodig hebt?
  • Is het financieel haalbaar als je kind speciale therapieën nodig blijkt te hebben?
  • Is het financieel mogelijk dat één van de ouders thuis blijft als dat nodig is bijv. voor extra therapie?

Een kind met FASD adopteren?

LEES MEER