Advocatuur

In het gerechtelijke systeem vinden we een hogere prevalentie van personen met FASD dan in de maatschappij. Cijfers van 10% en meer worden genoemd, afhankelijk van land tot land. Voor België hebben we geen cijfers.

Deze hogere prevalentie heeft te maken met de grote beïnvloedbaarheid van mensen met FASD, met hun moeilijkheden om beslissingen te nemen, om oorzaak en gevolg te herkennen. Deze mensen herhalen vaak dezelfde (lichte) fouten, ondanks alle therapie en ondersteuning die ze krijgen. Eenvoudigweg omdat het niet de juiste therapie en ondersteuning is.

In een artikel in ABA JJ Newsletter in juli 2010, worden alternatieve ondersteunings- en therapiestrategieën beschreven die tot een succesverhaal leidden.

LEES MEER

Wat politie en justitie zou moeten weten over FASD?

DOWNLOAD PDF